لوح تقدیر ذوب آهن اصفهان

لوح تقدیر ذوب آهن اصفهان

برنجی مات و براق طلایی رنگی

 

توضیحات

لوح تقدیر ذوب آهن اصفهان

برنجی مات و براق طلایی رنگی

 

برگشت به بالا