بج کیفیت متوسط (سربی)

بج کیفیت متوسط (سربی)

رنگی، دور برشی، پلی استر

ریخته گری

توضیحات

بج کیفیت متوسط (سربی)

رنگی، دور برشی، پلی استر

ریخته گری

برگشت به بالا