آیا برای شرکت تان ، بج سینه اختصاصی دارید؟

تصور کنید آقایی شیک پوش را در خیابان می بینید که روی جیب کت خود لوگویی را نصب کرده است . چه حسی به شما دست می دهد؟ فکر می کنم مثل من دقت می کنید تا ببینید مربوط به چه سازمان یا شرکتی است؟ درسته؟ این همان اَثَر تبلیغاتی فوق العاده بَج سینه (بَج) [...]