هر موسسه، یک بج اختصاصی می خواهد!

تصور کنید آقایی شیک پوش را در خیابان می بینید که روی جیب کت خود لوگویی را نصب کرده است  فکر می کنم مثل من دقت می کنید تا ببینید مربوط به چه سازمان یا شرکتی است؟ درسته؟ این همان اَثَر تبلیغاتی فوق العاده بَج سینه (بَج) است با تک نویس همراه شوید بنابراین بَج کُت [...]