قوانین – تک نویس

قوانین و مقررات سایت شرکت بازرگانی تک نویس کلیه کاربرانی که قصد عضویت و خریداری از سایت شرکت شرکت بازرگانی تک نویس را دارند ، باید مفاد این توافق‌نامه را، کامل مطالعه و سپس اقدام به عضویت و خرید از سایت کنند. عضویت در سایت و یا خرید از آن به منزله مطالعه و قبول شرایط [...]